Thuốc thử

Bộ Test thử dùng để kiểm các Kim Loại

Mã sản phẩm Sản phẩm Đơn vị Đ.lượng Quy cách Nhà sản xuất
15618U Bộ kiểm tra Chlorine dư : DPD Free chlorine color dics test kit [Hach 223102] Hộp 100's Hach 223102
17199M CombiCheck 60 [1.14696.0001] Bộ 1set Merck 1.14696.0001
17200M CombiCheck 80 [1.14738.0001] Bộ 1set Merck 1.14738.0001
23888M Envirocheck contact C [1.02136.0001] 10units Hộp 10units Merck 1.02136.0001
45964I ONPG [DD008-1VL] Hộp 50 discs / vl An do DD008-1VL
74975R D.C.L gel [Biorad 64414-500g] Chai 500g Biorad 64414-500g
75290M Envirocheck® Contact TVC (Total Viable Counts) 10units [1.02149.0001] Hộp 10units Merck 1.02149.0001
75291M Envirocheck® Contact YM(R) [1.02139.0001] Hộp 10unit Merck 1.02139.0001
77311R Antiserum Salmonella Vi monovalent [Biorad 60951-3ml] Chai 3ml Biorad 60951-3ml
77312R S.Salmonella AGGL.O.MEL OMB [Biorad 60811-3ml] Chai 3ml Biorad 60811-3ml
77341V Kháng nguyên Samonella O đa giá 3ml Chai 3ml VN-3ml
77342V Kháng nguyên Samonella H đa giá 3ml Chai 3ml VN-3ml
77343V Kháng nguyên Samonella Vi đơn giá 3ml Chai 3ml VN-3ml
77344V Kháng nguyên Samonella đa giá gồm Ogawa, Inaba & O139 3ml Chai 3ml VN-3ml
78180R Uriselect 4 dehydrate [Biorad 64694-500g] Chai 500g Biorad 64694
78490F Alcohol 2x100ml Bộ 2x100ml/Bộ Biolabo/Pháp
78493R Amphotericine B 50 disks [Biorad 62806] Hộp 50 disks Biorad 62806
78499R Ampicilline 10mg+sulbatam Tube 4x50disc Biorad 67018
78500R Ampicilline 10ug Tube 4x50disc Biorad 66128
78501V Ampicilline chuẫn Tube ống PVKN-VN
78510R Amoxicilline+clavunic[Biorad 66178] Tube 4x50disc Biorad 66178
78520R Amikacin 30microgam 66148 Tube 4x50disc Biorad 66148
78521I Amikacin 30mcg [SD035-1PK] Hộp 1PK An do SD035-1PK
78530F Amylase Lọ 20ml BIOLABO
78540R Amoxicilline 25ug 66138 Tube 4x50disks Biorad 66138
78541I Amoxycillin/Clavulanic acid [ SD063-1PK] Hộp 1PK An do SD063-1PK
78542I Amoxycillin 30 mcg [SD076-1PK] Hộp 1PK An do SD076-1PK
78545F Albumin Hộp 2x200ml Biolabo/ Pháp
78549I Azithromycin 15mcg [SD204-1PK] Hộp 1PK An do SD204-1PK
78550R Azithromycin 67008 Tube 4x50disc Biorad 67008